Naše projektyZobrazit stavby Vize Ateliér s.r.o. na větší mapě...


Projekt:   Nulový dům na Vysočině
Popis objektu: moderní dvoupodlažní dřevostavba
Fáze výstavby:   dokončeno 2012
Konstrukce:   dřevěné masivní panely izolované dřevovláknitou tepelnou izolací
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - pouze RD bez vlivu fotovoltaiky a tepelného čerpadla - dle PHPP 2007
Potřeba tepla na vytápění:   0 kWh/(m2.a) - celý objekt
Průvzdušnost n50 (metoda B):   0,23 h-1 

Projekt:   Pasivní rodinný dům v Letovicích
Popis objektu: tvarem netradiční dvoupodlažní dřevostavba
Fáze výstavby:   dokončeno
Konstrukce:   dřevěná rámová konstrukce s výplní z fošínkových desek
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 
Průvzdušnost n50 (metoda B):   0,23 h-1 


Projekt:   Pasivní rodinný dům v Brně - Bystrci - "Zatravněný vějíř"
Popis objektu: jednopodlažní masivní stavba částečně zasazená do terénu, plochá zelená střecha
Fáze výstavby:   dokončeno 2011
Konstrukce:   vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   13 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007
Průvzdušnost n50 (metoda B):   0,3 h-1

Projekt:   Pasivní rodinný dům v Blažovicích
Popis objektu: dvoupodlažní masivní stavba se sedlovou střechou
Fáze projektu:   vydání stavebního povolení
Konstrukce:   vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 


Projekt:   Nízkoenergetický (třílitrový) rodinný dům v Letovicích
Popis objektu: moderní dvoupodlažní masivní stavba s plochou střechou
Fáze výstavby:   dokončeno 2007
Konstrukce:   keramické zdivo, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:    15 kWh/(m2.a) - dle ČSN 730540
Potřeba tepla na vytápění:    23 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 Projekt:   Pasivní rodinný dům v Machové - tzv. "Wankel engine"
Popis objektu: tvarem netradiční masivní stavba se sklonitou střechou
Fáze výstavby:   realizace
Konstrukce:   vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:   Pasivní rodinný dům v Knínicích u Boskovic - "Dům MINI"
Popis objektu: jednopodlažní dřevostavba se sedlovou střechou
Fáze výstavby:   dokončena DSP
Konstrukce:   dřevěný skeletový systém 2by4, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   17 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:   Pasivní rodinný dům v Omicích u Brna - "Vila urbana"
Popis objektu: dvoupodlažní moderní stavba s plochou střechou
Fáze projektu: dokončena DSP
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné I-nosníky
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007

Projekt:   Pasivní ubytovna ve Vídni (Rakousko)
Popis objektu: pětipodlažní budova v zástavbě s integrovanými FV panely
Fáze projektu:   dokončená studie

Projekt:    Pasivní řadový rodinný dům v Bystrci, Brno
Popis objektu: řadová dvoupodlažní masivní stavba v proluce, sklonitá střecha
Fáze projektu: realizace stavby
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, I-nosníky s foukanou izolací
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:    Pasivní rodinný dům v Novém Lískovci, Brno
Popis objektu: řadová třípodlažní masivní stavba v proluce, plochá střecha
Fáze projektu: dokončená studie
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:    Pasivní rodinný dům v Domašově
Popis objektu: dvoupodlažní masivní stavba, plochá střecha
Fáze projektu: realizace
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   14 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:   Nulový rodinný dům v Hustopečích
Popis objektu: dvoupodlažní masivní stavba, sedlová střecha
Fáze stavby: dokončeno 2012
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné I-nosníky
Potřeba tepla na vytápění:   13 kWh/(m2.a) 
- pouze RD bez vlivu fotovoltaiky a tepelného čerpadla - dle PHPP 2007

Projekt:    Provozovna květinářství ve Františkových lázních
Popis objektu: nízkopodlažní dřevostavba s plochou střechou určená pro prodej květin
Fáze projektu: dokončená studie
Konstrukce: dřevěný skeletový systém 2by4

Projekt:    Zateplení bytového domu v Židenicích, Brno
Popis objektu: zateplení bytového domu s vestavbou nových bytů do podkroví
Fáze stavby: dokončeno 2011
Konstrukce: minerální izolace

Projekt:    Pasivní bytový dům v Brně - Komíně
Popis objektu: čtyřpodlažní masivní bytový dům v proluce
Fáze projektu: studie
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné I-nosníky

Projekt:   Pasivní rodinný dům ve Františkových Lázních
Popis objektu: dvoupodlažní moderní stavba s plochou střechou
Fáze stavby: dokončování inetriérů
Konstrukce: vápenopískové tvárnice, dřevěné příhradové vazníky
Potřeba tepla na vytápění:   15 kWh/(m2.a) - dle PHPP 2007 

Projekt:   Administrativní budova v Olomouci
Popis objektu: vícepodlažní stavba s plochou střechou
Fáze projektu: podané ÚR
Konstrukce: lehčené zdivo, železobetonové desky

Projekt:   Nádraží v Letovicích
Dne 4. 10. 2006 prezentoval Martin Krč svůj návrh na modernizaci a relokaci vlakového nádraží v Letovicích. Podstatou návrhu bylo sloučení všech dostupných druhů veřejné dopravy do jednoho integrovaného dopravního uzlu v Letovicích. Záměr též vychází vstříc novým trendům v řešení urbánních center. Více o záměru např. na Dopravním webu či na oficiálním informačním serveru Letovicka.